KONTAKT - KUMŠTOVÁNÍ

kumstovani.cz
Přejít na obsah
Kontakt

Kontakty na organizátory
Mgr. Jiří Ročák    
hlavní organizátor Valašského kumštování
tel.:+420 736 16 66 15
jirirocak@centrum.cz
-----------
Bc. Josef Bělaška
organizace Valašského kumštování     
tel.: +420 724 310 057
-------------
Tomáš Kačor
jarmárek, doprovodný program, dětské kumštování
tel.:+420 604 15 79 30
wetton2@seznam.cz
-------------
Michal Floreš
hudební doprovodný program, organizace soutěží Valašského kumštování
tel. +420736449494
--------------
Zdeněk Matyáš
kumštující řezbáři a výtvarníci       
tel.: +420 739 07 17 66

Návrat na obsah